Povoljne Selidbe Beograd

Povoljne Selidbe Beograd usluga selidbe sa i bez radnika za pravna i fizička lica adekvatnim teretnim vozilima prema konkretnom zahtevu. Za profesionalnu uslugu preseljenja obezbeđujemo pakovanje u kartonske kutije, zaštitu nameštaja i stvari, demontiranje i montiranje svih elemenata u domaćinstvu. Besplatna procena Besplatna procena troškova preseljenja je deo usluge koju pružamo svim zainteresovanim klijentima kako “Povoljne Selidbe Beograd”

Prevoz klavira

Prevoz klavira kasa, bankomata, sefova, pekarske opreme i drugih teških predmeta je usluga prevoza za koju je potrebna posebna organizacija radne snage, odgovarajući teretni prostor anagažovanog kombi vozila i kamiona sa i bez utovarne rampe. Organizacija ljudstva i vozila zavisi od vrste klavira odnosno da li je potreban prevoz pijanina, polukoncertnog ili koncertnog klavira Grand “Prevoz klavira”