Kamionski prevoz Beograd

Kamionski prevoz Beograd transport robe deo ponude teretnog prevoza savremenim kamionima sa i bez utovarne rampe i odgovarajućim tovarnim prostorom. Takođe, nosivost kamiona odgovara svim zahtevima za prevoz robe u Beogradu i transport zainteresovanim klijentima u Srbiji i državama okruženja Crna Gora, Makedonija, Bugarska, BiH. Profesionalni vozači, kamionski prevoz Beograd Našim kamionima upravljaju profesionalni vozači “Kamionski prevoz Beograd”

Prevoz klavira

Prevoz klavira kasa, bankomata, sefova, pekarske opreme i drugih teških predmeta je usluga prevoza za koju je potrebna posebna organizacija radne snage, odgovarajući teretni prostor anagažovanog kombi vozila i kamiona sa i bez utovarne rampe. Organizacija ljudstva i vozila zavisi od vrste klavira odnosno da li je potreban prevoz pijanina, polukoncertnog ili koncertnog klavira Grand “Prevoz klavira”