Kombi prevoz Beograd

Kombi prevoz robe Beograd kao osnovna usluga prevoza robe i stvari u našoj ponudi pored usluge selidbe stanova, kuća, vikendica, kancelarija, poslovnog prostora. Pored toga, obavljamo prevoz specijalnih tereta, TA peći, kasa, sefova, bankomata i ostalih teških predmeta. Laka teretna vozila su ekonomski povoljan vid transporta manje količine robe i stvari. U našoj ponudi je “Kombi prevoz Beograd”

Kombi prevoz inostranstvo

Kombi prevoz inostranstvo je usluga prevoza koju pružamo prema državama u okruženju Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina kao prema državama Evropske unije Mađarska, Austrija, Nemačka, Belgija, Bugarska itd. Prevoz se obavlja prema zahtevu klijenta kao poseban transport. Međunarodni prevoz zahteva poštovanje procedure kod carinskih organa kao i saobraćaja na graničnim prelazima koji se odnose “Kombi prevoz inostranstvo”

Iznajmljivanje kombi vozila

Iznajmljivanje kombi vozila kao deo usluge prevoza za fizička i pravna lica u poludnevnom, dnevnom ili višednevnom angažmanu prema konkretnoj potrebi klijenta. U zavisnosti koliko je vremensko angažovanje možemo dogovoriti vrlo povoljne cene iznajmljivanja kombi vozila. Pozovite nas da se dogovorimo oko rezervisanja termina za vozilo i vozača nekoliko dana unapred. Za hitne slučajeve pronalazimo “Iznajmljivanje kombi vozila”

Prevoz klavira

Prevoz klavira kasa, bankomata, sefova, pekarske opreme i drugih teških predmeta je usluga prevoza za koju je potrebna posebna organizacija radne snage, odgovarajući teretni prostor anagažovanog kombi vozila i kamiona sa i bez utovarne rampe. Organizacija ljudstva i vozila zavisi od vrste klavira odnosno da li je potreban prevoz pijanina, polukoncertnog ili koncertnog klavira Grand “Prevoz klavira”